Ukázky zapomenutých řemesel

Ve spolupráci se Svobodný cech řemeslnický a Mr.Kev leather art nabízíme poutavou prezentaci starých řemesel. Populární formou seznamujeme veřejnost s prací jednotlivých mistrů, užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si mohou vyzkoušet některé výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku.

Kovář
Vysvětluje význam kovářského řemesla v historii, ukazuje výrobní postup u rozpálené výhně. Z bezpečnostních důvodů se většinou diváci pouze koukají, v případě souhlasu rodičů si zručné dítě může vyzkoušet držet kladivo nebo kleště a poté odnést výrobek na památku domů.
kovář
Písařka
Vysvětluje způsob vytváření písemností a knih ve středověku. Především kdo písemnosti psal, jakým způsobem a pomocí jakých materiálů. K větší představě má k dispozici ruční kopie listin, rukopisů, iluminací. Na místě vytváří drobné písemnosti husím brkem. Děti (i dospělí) si mohou vyzkoušet psát husím brkem nebo vyzlatit iniciálu.
písař
Tiskař
Teoreticky i prakticky představuje vynález knihtisku, který byl tehdejší tzv. informační revolucí srovnatelnou s dnešním využitím internetu. Zájemci si sami vyzkouší, jak těžké bylo vytvořit tisk pomocí tiskařského lisu z dob Johanna Gutenberga v kontrastu s dnešními rozvinutými technologiemi.
tiskař
Přadlena/Tkadlec
Pomocí praktické ukázky vysvětluje vytváření oděvu v historii. Od vlákna, přes utváření nitě na kolovratu, po tkaní látky, barvení. Vypráví o různorodosti materiálu (len, vlna atd.), technologických postupech, náročnosti procesu. Pro představu používá vřetánko, kolovrat, různé typy tkalcovského stavu atd. Děti si mohou vyzkoušet vyčesat vlnu, utkat drobnost na dětském stávku.
tkadlec
Brašnář/Švec
Ukázka zahrnuje repliky výrobků z usně rozličného charakteru brašny, tašvice, opasky, obuv, nátepníky. Vlastní výroba v raných obdobích byla na nástroje velmi chudá a vyobrazení jsou k dispozici ve velmi omezeném množství, tedy v mé nabídce je ukázka nástrojů používaných napříč 14-18. stoletím (šídla, raznice, ořezávače, měřidla, sedlářská svěrka atp.). Součástí prezentace je informační panel o historii výroby z kůže doplněný o iluminacemi z období renesance. Zájemcům je průběžně přednášeno o historický postupech od činění kůží v koželužnách po koncovou ruční výrobu. V průběhu dne je prezentováno ruční šití, vyřezávání vzorů, ražba a další techniky. Děti si mohou za drobnou úplatu zhotovit na místě kožený náramek s ražbou motivu, dle svého výběru a dospělí zakoupit opasky, diáře, peněženky, spony do vlasů.
brašnář/švec
Řezbář
Ukázka tvorby dlabaných misek, dřevorytů a povídání o řemesle v dobách minulých i dnešních. Z bezpečnostních důvodů si toto řemeslo nemohou návštěvníci vyzkoušet, ale děti si rády odnesou pěknou lipovou hoblinku, jež právě odlétla od nově tvořeného díla.
řezbář