Krátká šermířská vystoupení

Potřebujete-li jen kratší zpestření Vaší akce ve formě prezentace šermířského umění. Délka vstupu se odvíjí od Vašich požadavků. Po ukončení vstupu může pro diváky následovat krátká výstavka zbraní s komentářem mimo hlavní scénu.Blossfechten (cca 15 - 25 min) – dynamické pásmo soubojů bez zbrojí obsahující okolo tuctu svižných a elegantních soubojů s rozličnými zbraněmi ze sklonku 15. století, obohacené stručným výkladem o jejich využití.

Mnoho z vás by zde čekal rytíře zakuté ve zbroji od hlavy až k patě, avšak dnes tomu bude jinak. Zbroj přenecháme šlechtě na jejich prostopášné turnaje a bitvy. Místo toho teď shlédnete elegantní ale i nebezpečnou formu boje beze zbroje zvanou blossfecht, od německého slova bloss, tedy holý. Právě ta je totiž pravým šermířským uměním, jímž se zabývaly šermířské spolky vedené přeslavnými mistry. A rovněž byla doménou soudních soubojů nebo městských potyček.

Šermířské spolky (cca 25 min) – historicky motivované pásmo soubojů ukazující vyhrocenou situaci mezi šermířskými spolky Markusbrüder a Lukasbrüder, která samozřejmě vede k nejednomu souboji a půtce. Spor je představen vypravěčem (audio) a dotvářen krátkými veršovanými konfrontacemi šermířů živě na scéně.


Vítejte pánové urození a dámy sličných lící
a vyslechněte náš příběh vás do historie zvící.
Možná je to pravda, možná velká lež,
však vězte, že nás tu čeká krutá řež.
Buďte svědky dvou šermířských spolků,
které se rády dají do rvačky bez okolků.

Na straně jedné bratrstvo Svatého Marka stojí,
v tamní zemích je též jako Marxbrüder znají.
Ti z města Frankfurt nad Mohanem pochází,
leč se sídlem v Norinberku se nachází.
Těmto pánům Norimberské privilegium pak přiřčeno,
listinou 1487 a císařem Fridrichem vyřčeno.
"Mistrem šermu se v říši může státi pouze ten,
kdo Norimberskými mistrem byl přezkoušen."

Na straně druhé bratrstvo Svatého Lukáše stane,
též často Luxbrüder Gesellschaft zvané.
Potulný spolek, který z Ausburgu pochází,
žel přiznat však, že valná pověst jej neprovází.
Pro drahný peníz do každé rvačky rádi jdou
, šermířské umění žel často zaměňují s hrou.
Tento spolek často kejklíře po trzích provází,
na výročních trzích se o uznání lidu uchází.
Tyto mravy za nečestné často brány jsou
a o jejich odsouzení se mnohé spolky přou.

Každý spor má přec svůj rub i líc,
o našich pánech netřeba vědět víc.
Do první krve vždy budeme se bít,
tak prý měla dohoda jejich znít.
Jaké množství krve to však bude?
A kolik živých na konci zbude?

Spor pánů (cca 20 min) – více divadelní vystoupení vedené veršovanou formou o setkání dvou pánů a jejich žáků v zájezdním hostinci. Pojednává o malicherném sporu, kdo získá srdce neznámé dámy, proložené několika souboji a poučným koncem.


Vítejte dámy sličných lící
a pánové, jenž jste bez hany,
slyšte ten příběh, co chci říci
a pokud klamu, běda mi.

Říkám pravdu nezměněnou,
vždyť lež je hříšným zlozvykem,
že každý spor se končí ženou
a začíná ostrým jazykem.

To sešli se páni urození,
dva přátelé již kolik zim
a jejich žáci nezkušení,
kdes v hostinci zájezdním.pohledy (Blossfechten) dramatická smrt (Šermířské spolky) měšťan (Šermířské spolky) před soubojem (Šermířské spolky)

nečekaná překvapení (Šermířské spolky) dynamické souboje (Blossfechten) vyostření sporu (Šermířské spolky)

tématické kostýmy (Šermířské spolky) přátelské setkání(Spor Pánů) počátky sporů(Spor Pánů)

Historické tance (Sanniones)

Hašteřivé kuchařky - (cca 10-15min) – Krátké pásmo lidových tanců 15.stol. Netradiční pohled do každodenního života kuchtiček, které provádějí nezbednosti, nemohou se shodnout, co uvaří, a čas mezi handrkováním si krátí tancem.

historické tance historické tance