Ukázky starých řemesel

Populární formou seznamujeme veřejnost s prací jednotlivých mistrů, užívanými materiály a vývojem řemesla. Zájemci si mohou vyzkoušet některé výrobní postupy, případně odnést drobnou upomínku.


... více informací i v sekci NABÍZÍME .

Tkadlec
Pomocí praktické ukázky vysvětluje vytváření oděvu v historii. Od vlákna, přes utváření nitě na kolovratu, po tkaní látky, barvení. Vypráví o různorodosti materiálu (len, vlna atd.), technologických postupech, náročnosti procesu. Pro představu používá vřetánko, kolovrat, různé typy tkalcovského stavu atd. Děti si mohou vyzkoušet vyčesat vlnu, utkat drobnost na dětském stávku.
tkadlec
Švec, brašnář
Ukázka zahrnuje repliky výrobků z kůže rozličného charakteru z oboru brašnářství a ševcovství. V nabídce je ukázka nástrojů používaných od 15.století do dnešních dnů. Zájemcům je průběžně přednášeno o historických postupech od činění kůží, po ruční výrobu opasků, brašen a obuvi ve středověku. V průběhu dne je prezentováno ruční šití, vyřezávání vzorů a další techniky. Děti si mohou za drobnou úplatu zhotovit na místě kožený náramek s ražbou a dospělí zakoupit opasky, diáře, peněženky, spony do vlasů nebo výrobky pro historickou rekonstrukci.
brašnář/švec
Řezbář
Ve stánku středověkého řezbáře se návštěvníci mohou dozvědět mnoho o celkovém zpracování dřeva ve středověku, které patřilo k nejběžněji dostupným surovinám. Díky praktickým ukázkám tradičních řezbářských technik si široká veřejnost může představit, co tato profese obnášela. Prohlédnout si mohou zejména ornamentální řezbu nebo heraldické motivy inspirované faunou a flórou. Návštěvníci se mohou také mnohé dozvědět o tvorbě dřevěných gotických soch, které zobrazovali jednotlivé světce. Z bezpečnostních důvodů si toto řemeslo nemohou návštěvníci vyzkoušet, ale děti si rády odnesou pěknou lipovou hoblinku, jež právě odlétla od nově tvořeného díla.
řezbář
Vyšívačka
Naše vyšívačka teoreticky, ale také prakticky představuje různé typy a způsoby středověkých výšivek, včetně ukázky dochovaných dobových vzorníků a repliky středověkých vyšívacích rámů. Vysvětluje, jakým způsobem výšivka ve středověku vznikala – od objednání, přes přípravu materiálu až po vytvoření vzoru a vznik samotné výšivky, kdo je vytvářel a jaký měly účel.
vyšívačka
Hrnčířka
Hrnčířka ve svém stánku předvádí zejména šikovnost keramiků 13. - 15. století. Přesto, že existovalo spoustu způsobů tvorby keramiky, prezentuje jediný, a to ten divácky nejatraktivnější, tedy tvorbu keramiky na kopacím kruhu. Zájemci, kteří nebudou mít strach se ušpinit, si mohou za její kopací kruh sednout a řemeslo vyzkoušet. V jejím stánku můžete najít repliky nádob, které sloužily lidem v období středověku. Ukázku doprovází výkladem o životě středověkých hrnčířů, získávání hlíny, jejím dalším zpracování, způsobek výroby a výpalu. Na stánku je možné zakoupit také např. zvonečky, květináče, krmítka…
hrnčířka
Středověké kuchyně
Kuchaři v polní kuchyni z 15. století na místě připravují historické pokrmy s možností jejich ochutnávky. Jídla vaří v replikách středověkého nádobí, železných pánvích a měděných vycínovaných kotlích, na vyvýšeném topeništi, které neponičí travnatý povrch. Diváci mohou vidět a zažít, jak se dříve vařila jídla jako je např. pučálka, dušenina na červeném víně, jícha nebo jáhlová kaše. Zázemí kuchyně tvoří prkenná lavice a stůl spolu s keramickým a dřevěným nádobím. Návštěvníkům kuchaři povypráví o připravovaných jídlech, jejich receptech a podají také obecnější informace o kuchyni a stolování ve středověku pro různé společenské vrstvy. Součástí prezentace je zejména ochutnávka pokrmů. Z uvařeného jídla chystají kuchaři ochutnávkové porce pro zájemce.
kuchyn